စာရင်းစစ်

စက်ရုံမှ အကဲဖြတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် သင့်အတွက် မှန်ကန်သော ပေးသွင်းသူကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် ကူညီပေးနိုင်ပြီး သင့်ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးကို တသမတ်တည်းရှိစေရန်နှင့် သင့်အမှတ်တံဆိပ်၏ အကျိုးစီးပွားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် သင့်လျော်သောအခြေခံအုတ်မြစ်ကို ချပေးနိုင်ပါသည်။အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များနှင့် နိုင်ငံစုံဝယ်ယူသူများအတွက်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်လိုအပ်ချက်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ပေးသွင်းသူအား ရွေးချယ်ရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ကောင်းမွန်သော ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် သင်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီရန် စွမ်းရည်နှစ်ရပ်စလုံး လိုအပ်ပြီး ပိုမိုခေတ်မီဆန်းပြားသော လူမှုရေးအရ တာဝန်ယူမှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုအပ်သော လူမှုရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

EC သည် ပေးသွင်းသူအသစ်များ၏ site နှင့် documentary review များမှတဆင့် ပေးသွင်းသူများ၏ အရည်အချင်းနှင့် ဆက်စပ်အချက်အလက်များကို ရယူပြီး ပေးသွင်းသူများ၏ တရားဝင်မှု၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှု၊ စက်ယန္တရားများ၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ပြည်တွင်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကဲဖြတ်မှုသေချာစေရန်အတွက် အခြေခံအခြေအနေများကို အကဲဖြတ်ပါသည်။ ပေးသွင်းသူများသည် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး၊ အရည်အသွေး၊ အမူအကျင့်၊ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ပေးပို့မှုအခြေအနေများတွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဝယ်ယူမှုအမူအကျင့်ကို သေချာစေရန်အလို့ငှာ လုပ်ငန်းဝယ်ယူမှု၏ သင့်လျော်သောအပြုအမူကို သေချာစေရန်။

ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံအကဲဖြတ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်-
စက်ရုံနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်
စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင် အကဲဖြတ်ခြင်း။

လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု အကဲဖြတ်ခြင်း။
စက်ရုံထုတ်လုပ်မှုထိန်းချုပ်မှု
အဆောက်အဦဘေးကင်းရေးနှင့် အဆောက်အဦဆိုင်ရာ အကဲဖြတ်ခြင်း။